Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links 

   
   

رونمایی از نسخه جدید پایگاه مهدی نت

 
 

 

یراست نسخه جدید پایگاه که در آن برخی اشکالات نسخه  قبلی رفع شده است رونمایی شد. به گفته مسئول سایت تعدادی از دوستان و  مراجعه کنندگان به فونت استفاده شده در سایت و نبود امکان جستجو در سایت را به عنوان مشکلات آن یاد‌آور شده بودند که در نسخه جدید اصلاح شده است . دوستان می توانند نظرات ارشادی و مقالات خود را از طریق پست الکترونیک یا لینک قرار داده شده ارسال دارند تا پس از بررسی نمایه شده و مورد استفاده قرار گیرد .